Retour

Retourneren/herroepen consumenten
Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de afnemer in principe het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van veertien dagen zonder opgave van redenen te retourneren (bedenkrecht). Deze bedenktermijn begint te lopen op het moment dat de bestelde goederen zijn ontvangen door de consument; bij een deellevering begint de bedenktermijn te lopen op het moment van ontvangst van het laatste deel.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor de verfproducten uit onze website, die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze van de consument. Deze producten zijn wettelijk uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen dus niet geretourneerd worden.
Voor de verfaccessoires heeft u wel het recht om binnen een termijn van veertien dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via een schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld per post of per e-mail), binnen de gestelde termijn, op de hoogte stellen dat u de overeenkomst wilt herroepen.

De verfaccessoires mogen alleen worden geretourneerd in originele verpakking en volledig ongebruikt. Retour sturen van producten is geheel op eigen risico. Indien wij producten beschadigd retour ontvangen, crediteert Piet Boon Paint & Plaster het betreffende orderbedrag niet.

Terugbetaling aangaande de te retourneren producten ontvangt u niet later dan 14 dagen na herroeping, van ons terug op uw rekening, inclusief de kosten die gemoeid zijn met de toezending van de producten door Piet Boon Paint & Plaster. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel. Wij mogen wachten met terugbetalen, totdat wij de te retourneren producten hebben teruggekregen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u besluit de overeenkomst te herroepen en dat aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Let op: de kosten van de retour zending komen voor uw eigen rekening.

Het retourformulier kunt u hier downloaden Herroepingsformulier. Om de retourzending snel en soepel af te handelen, kunt u bovenstaand formulier invullen, een kopie van de factuur toe te voegen en het rekeningnummer te vermelden. Ook vragen wij u vriendelijk om een korte omschrijving te geven met de reden van retourzending, zodat wij in de toekomst onze service kunnen optimaliseren.

Retour adres

Piet Boon Paint & Plaster p/a Binnendelta 8 D 1261 WZ Blaricum Nederland

Kleurklacht
Voordat u begint met schilderen vragen wij u om de kleur te controleren. Dit doet u door een proefstukje op te zetten en deze voldoende te laten drogen. Op deze wijze kunt u concluderen of de kleur goed is. Mocht u van mening zijn dat de kleur niet goed is, neem dan direct contact met ons op.
Voordat u de kleur op gaat zetten roert u eerst twee minuten linksom en twee minuten rechtsom. Denk er ook aan om met het roerhoutje goed over de bodem te schrapen. Zo zorgt u ervoor, dat alle pigment zich goed door de verf heen mengt.

Uitsluiting aansprakelijkheid inhoud website
Piet Boon Paint & Plaster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van de door Piet Boon Paint & Plaster via www.pietboonpaintandplaster.com verkochte producten.
De inhoud van de website www.pietboonpaintandplaster.com is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Piet Boon Paint & Plaster kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Piet Boon Paint & Plaster is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website en is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Piet Boon Paint & Plaster zo spoedig mogelijk worden aangepast.
Piet Boon Paint & Plaster kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Retourneren/herroepen consumenten
Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de afnemer in principe het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van veertien dagen zonder opgave van redenen te retourneren (bedenkrecht). Deze bedenktermijn begint te lopen op het moment dat de bestelde goederen zijn ontvangen door de consument; bij een deellevering begint de bedenktermijn te lopen op het moment van ontvangst van het laatste deel.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor de verfproducten uit onze website, die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze van de consument. Deze producten zijn wettelijk uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen dus niet geretourneerd worden.
Voor de verfaccessoires heeft u wel het recht om binnen een termijn van veertien dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via een schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld per post of per e-mail), binnen de gestelde termijn, op de hoogte stellen dat u de overeenkomst wilt herroepen.

De verfaccessoires mogen alleen worden geretourneerd in originele verpakking en volledig ongebruikt. Retour sturen van producten is geheel op eigen risico. Indien wij producten beschadigd retour ontvangen, crediteert Piet Boon Paint & Plaster het betreffende orderbedrag niet.

Terugbetaling aangaande de te retourneren producten ontvangt u niet later dan 14 dagen na herroeping, van ons terug op uw rekening, inclusief de kosten die gemoeid zijn met de toezending van de producten door Piet Boon Paint & Plaster. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel. Wij mogen wachten met terugbetalen, totdat wij de te retourneren producten hebben teruggekregen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u besluit de overeenkomst te herroepen en dat aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Let op: de kosten van de retour zending komen voor uw eigen rekening.

Het retourformulier kunt u hier downloaden Herroepingsformulier. Om de retourzending snel en soepel af te handelen, kunt u bovenstaand formulier invullen, een kopie van de factuur toe te voegen en het rekeningnummer te vermelden. Ook vragen wij u vriendelijk om een korte omschrijving te geven met de reden van retourzending, zodat wij in de toekomst onze service kunnen optimaliseren.

Retour adres

Piet Boon Paint & Plaster p/a Binnendelta 8 D 1261 WZ Blaricum Nederland

Kleurklacht
Voordat u begint met schilderen vragen wij u om de kleur te controleren. Dit doet u door een proefstukje op te zetten en deze voldoende te laten drogen. Op deze wijze kunt u concluderen of de kleur goed is. Mocht u van mening zijn dat de kleur niet goed is, neem dan direct contact met ons op.
Voordat u de kleur op gaat zetten roert u eerst twee minuten linksom en twee minuten rechtsom. Denk er ook aan om met het roerhoutje goed over de bodem te schrapen. Zo zorgt u ervoor, dat alle pigment zich goed door de verf heen mengt.

Uitsluiting aansprakelijkheid inhoud website
Piet Boon Paint & Plaster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van de door Piet Boon Paint & Plaster via www.pietboonpaintandplaster.com verkochte producten.
De inhoud van de website www.pietboonpaintandplaster.com is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Piet Boon Paint & Plaster kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Piet Boon Paint & Plaster is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website en is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Piet Boon Paint & Plaster zo spoedig mogelijk worden aangepast.
Piet Boon Paint & Plaster kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.